Hoe om te gaan met foto en film

Tijdens verenigingsactiviteiten kunnen foto’s of filmopnamen van je worden gemaakt. Soms zal dit voor privégebruik zijn, soms ook voor gebruik binnen onze NKBV-Regio.  Deze foto’s en filmopnamen kunnen wij gebruiken voor de verslaglegging van onze activiteiten waaronder publicatie op de regiowebsite. Daarnaast kunnen wij foto’s en filmopnamen voor het verenigingsarchief, voor de promotie voor de sport en de vereniging gebruiken (foto's op de jaarkalender bijvoorbeeld)

Deelnemers die hiervan niet gediend zijn kunnen dit bij aanvang van de activiteit laten weten.

Ten behoeve van de Regio gemaakte foto’s  of filmopnamen worden bewaard gedurende de termijn dat een foto of filmopname publicatiewaarde kan hebben. Reeds gepubliceerde foto’s en filmopnamen worden bewaard gedurende de termijn dat een publicatie raadpleegbaar is.

 

Zie verder het privacyreglement