ALV

ALV

Vindt plaats op

We nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering 2019. 

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) blikken we terug op de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar (2018). Het bestuur vertelt wat we hebben ondernomen aan de hand van een jaarverslag en een jaarrekening. Verder is er de gelegenheid om kennis te maken, te discussiëren en wensen te bespreken voor het komend jaar.

Algemene Leden- en Jaarvergadering 2019

Datum:           16 maart 2019

Plaats:            De Steengroeve, Industriestraat 24, Chaam

Inloop:             13.15 (Zaal OPEN, er is koffie en thee)

Aanvang:        13.30 uur 

Eindtijd:           14.30 uur

                             

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 1. Terugblik op 2018
 1. Jaarverslag 2018 secretariaat, de commissies jeugd, klimmen, wandelen en filmactiviteiten.
 2. Jaarverslag penningmeester en jaarverslag kascommissie
 3. Vooruitblik op 2019
 1. Begroting 2019
 2. Benoeming kascommissie
 3. Organisatorische zaken
 • Wisselingen in het bestuur
 • Verkiezingen afgevaardigden VVA

 10. Oproep belangstellenden bestuursfuncties en/of andere vrijwilligersactiviteiten

 11. Rondvraag en sluiting