Dagwandeling Chaamse Bossen

Dagwandeling Chaamse Bossen

Vindt plaats op

Deelname: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3. Neem je NKBV pas mee. 

Aanmelden: Bij Frank van der Zande met een e-mailtje of per telefoon (06-48440963).

Route: Het grootste deel van de tocht gaat door de uitgestrekte bossen tussen Gilze en Chaam. Onderweg komen we geen horeca tegen, hou daar dus rekening mee. Terug bij de Steengroeve is er gelegenheid om iets te eten en te drinken.

Omgeving: De Chaamse bossen is niet altijd natuurgebied geweest.In het begin van de twintigste eeuw werd de zandverstuivingen en natte heide, waaruit het gebied toen voornamelijk bestond, ontgonnen. Het gebied werd ontwaterd, natte plekken werden grasland en de heideterreinen werden bebost.

Begin deze eeuw is men begonnen met het gebied weer zo veel mogelijk terug te brengen naar haar oorspronkelijke staat. Vennen werden weer uitgegraven en de landbouwgebieden teruggebracht in de oude staat. Het gebied werd ook weer natter gemaakt, waardoor veel van de oorspronkelijke planten en dieren terug konden keren in de aldus ontstane moerasgebieden.

De bossen zijn rijk aan verschillende vogelsoorten, waaronder diverse roofvogels. In de meer dan dertig gegraven poelen huizen verschillende soorten salamander.