Dagwandeling Walcheren

Dagwandeling Walcheren

Vindt plaats op

Beste wandelliefhebber, 

Graag willen wij jullie uitnodigen voor een wandeling door

De driehoek tussen Middelburg, Poppendamme en Koudekerke

Datum: Zaterdag 15 februari 2020

Tijdstip en plaats van verzamelen: 
08.45 uur
Parkeren langs de weg bij het wit/grijze schoolgebouw van Nehalennia,

Kruisweg 2 te Middelburg

Deelname: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3. Neem je NKBV pas mee. 

Aanmelden: Bij Henk Koster (henk@kostermail.nl of 0622421940)

Waar gaan we heen: 

Vroeger stond het centrum van Walcheren van november tot april voor een groot deel blank. Het centrum ligt onder de zeespiegel en het was dus een klus het water weg te krijgen. Al in de vroege Middeleeuwen werden er verschillende waterlopen aangelegd/verbeterd: de watergangen. Voor de aanleg werden oude kreekresten of sloten gebruikt. De transport van mensen en goederen in de natte tijd ging voornamelijk over deze watergangen. In het begin van de 20e eeuw werd in Middelburg het gemaal Boreel in gebruik genomen die het water uit het binnenland via het Kanaal door Walcheren op zee kon lozen. In het begin van de 21e eeuw heeft het waterschap het landschap rondom de watergangen behoorlijk op de schop genomen. Verschillende werden her en der verbreed en de meeste kregen (plaatselijk) natuurvriendelijke (bredere) oevers waaroverheen ook wandelmogelijkheden werden gecreëerd.

We lopen langs enkele watergangen (Biggekerkse, Domburgse), langs enkele vlietbergen en bestuderen vooral veel vette klei. Hou hier rekening mee!

Route: 
De tocht is ongeveer 19 kilometer.
We komen onderweg op 4/5 van de route horeca tegen (open tot 14:00 uur)
Een behoorlijk deel van de tocht gaat over onverharde wandelmogelijkheden; het kan er erg drassig zijn.

 

We hopen dat je deze keer ook weer meegaat maar zien je natuurlijk ook graag bij een van de volgende wandelingen.
 
Namens de wandelcommissie,

 

Henk Koster