Dagwandeling Wortel(B)

Dagwandeling Wortel(B)

Vindt plaats op

Waar gaan we heen: Velen van u zullen wel bekend zijn met Het Pauperparadijs van Suzanna Janssen over de Maatschappij van Weldadigheid die door middel van arbeid op het land armen wilde heropvoeden. Dit Nederlandse experiment kreeg navolging in het plaatsje Wortel in België. De Rijksweldadigheidskolonie richtte hier in 1881 een thuishaven in voor landlopers en bedelaars. Nu zijn er geen landlopers meer te vinden (behalve enkele fervente wandelaars) sinds afschaffing van de wet op landloperij in 1993. Het domein is sinds 1999 beschermd als cultureel-historisch erfgoed en is door het afwisselende landschap met bossen, weilanden en monumentale dreven bijzonder de moeite waard om te wandelen.

Ten noorden van Wortelkolonie ligt een Nederlandse bijna-exclave, vrijwel geheel omsloten door Belgisch gebied, dat slechts over een breedte van 200 meter aan de rest van Nederland vastzit. Hier loopt het nooit gekanaliseerde Merkske. Het beekdal vormt hier voor een deel de grens tussen België in het noorden en Nederland in het zuiden!

Route: We starten onze tocht bij bezoekerscentrum De Klapekster. De route is ruim 19 kilometer. Onderweg komen we langs de landlopersbegraafplaats, een stille getuige van het landlopersverleden van Wortel-Kolonie, de Castelreesche Heide, het al eerder genoemde beekdal van het Merkske en het Bootjesven. Er is geen horeca onderweg, maar er zijn voldoende plekken om even te pauzeren. Bij terugkomst kunnen we eventueel wat eten en drinken bij het bezoekerscentrum De Klapekster.

Aanmelden: Bij Frank van der Zande met een e-mailtje of per telefoon (06-48440963).