Dagwandeling Arnemuiden

Dagwandeling Arnemuiden

Nadat enkele Brabantse deelnemers zich wegens griep hadden afgemeld resteerden er nog vier wandelaars voor deze verkenning van het gebied rondom Arnemuiden.

 

Arnemuiden lag aan de monding van de Arne. Schepen met bestemming Middelburg werden daar doorheen gesleept (zie hierboven: Het vertrek van een hoogwaardigheidsbekleder uit Middelburg, Adriaen Pietersz. van de Venne, 1615) Door de ligging aan zee werd er ook gevist. Pas nadat het Sloegebied tussen Walcheren en Zuid-Beveland totaal niet meer bevaren kon worden verplaatste de vloot van Arnemuiden zich naar andere havens. In 1871 werden Zuid-Beveland en Walcheren verbonden door de Sloedam ten behoeve van de spoorlijn naar Vlissingen. Pas na WO2 werd het gebied ten zuiden van de Sloedam ingepolderd. Het gebied ten noorden van de Sloedam is pas na de voltooiing van de Deltawerken drooggevallen.

Na de kennismaking met de klok van Arnemuiden en het standbeeld van de Arnemuidse visleurders  zijn we eerst naar het oosten gelopen: het gebied ten zuiden van de Sloedam. Als de vissers uit Arnemuiden hun vangst afleverden in Vlissingen gingen de dames uit Arnemuiden met gevulde manden de vis uitventen in Middelburg en Vlissingen

In het gebied ten zuiden van de Sloedam zijn nauwelijks niet-geasfalteerde wegen te vinden: het is immers nog maar 70 jaar oud.

 

Via de dijken van Zuid-Beveland zijn we de Sloedam in noordwaartse overgestoken. In de dijken van Zuid-Beveland zijn nog kleine bunkertjes te zien: daar hadden de Duitsers de maagleidersbrigade gestationeerd. Deze strijdmacht werd zo genoemd omdat daar niet de meest fitte soldaten werden ingezet; het was immers ook niet de meest kwetsbare plek. Ten noorden van de Sloedam zijn er nog veel restanten uit vroeger tijden te bewonderen. Het gemaal De Piet (genoemd naar een voormalig kasteel bij Wolphaartsdijk), het natuurgebied de Westerschenge (een kreekrest) en diverse oude inpolderingsdijken.

Ook kwamen we restanten tegen van de oude zeedijk die ten noorden van de Sloedam het water moest keren voordat het Veerse Meer werd afgedamd.

Van meer recente datum zijn het vliegveld Midden-Zeeland en de diverse vakantieparken die langs het Veerse Meer het uitzicht verfraaien. Terug op Walcheren zijn we langs het Veerse Meer via de oude zeedijk van Walcheren teruggelopen naar Arnemuiden langs nog het enige perceel hol-bollig land op Walcheren. (Na de inundatie in 1944 is zo ongeveer het hele eiland opnieuw verkaveld.)

Dit hol-bollige land is een overblijfsel van de vroegere moernering waarbij men het (zoute) veen uit de ondergrond haalde en verbrandde om het zout daaruit te winnen.

Kortom: in interessant gebied. De bakker in Arnemuiden heeft ook lekker spul.