ALV2018

Programma
8:45     start van de wandeling door het krekengebied bij Ouwerkerk.
 
Algemene Leden- en Jaarvergadering 2018
Datum: 18 maart 2018
Plaats: Watersnoodmuseum Weg van de buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk
Inloop: 13.30 (Zaal OPEN, er is koffie en thee)
Aanvang: 13.45 uur
Eindtijd: 14.45 uur
Agenda
Opening en vaststellen agenda

Mededelingen
Terugblik op 2017
Jaarverslag 2017 secretariaat, de commissies jeugd, klimmen, wandelen en filmactiviteiten.

Jaarverslag penningmeester en jaarverslag kascommissie

Vooruitblik op 2018
Begroting 2018

Benoeming kascommissie

Organisatorische zaken
Wisselingen in het bestuur
Verkiezingen afgevaardigden VVA
Oproep belangstellenden bestuursfuncties en/of andere vrijwilligersactiviteiten
Rondvraag en sluiting
 
Vanaf circa 15.00 uur gelegenheid om het museum te bezoeken.
 
 
Agenda
Bestuursverslag 2017
Klimverslag 2017 
Wandelverslag 2017
Verslag filmactiviteiten 2017
Financieel verslag 2017
Verslag jeugdactiviteiten 2017
Begroting 2018
 
Verslag ALV 2018