ALV2020

Algemene ledenvergadering NKBV-regio West-Brabant/Zeeland.


We hebben onze Algemene Ledenvergadering (ALV) die we gepland hadden op 15 maart jl moeten uitstellen.
Als bestuur willen we toch graag rekening en verantwoording afleggen en daarom hebben we deze ALV nu gepland op 1 juli aanstaande.
We nodigen u van harte uit voor deze vergadering.
Wilt u zich aanmelden voor deze vergadering via secretarisNKBVregio@zeeladnet.nl

Namens het bestuur van de NKBV-regio

Henk Koste
 

Algemene Leden- en Jaarvergadering 2020


Datum: 1 juli 2020
Plaats:  Ons Dorpshuis Kruiningen, Berghoekstraat 3, 4416 BJ, Kruiningen
Inloop:        19:20 uur
Aanvang:    19:30 uur  
Eindtijd:      20:30 uur
Borrel:        na afloop
        
Agenda

1.    Opening en vaststellen agenda

2.    Mededelingen

3.    Terugblik op 2019

4.    Jaarverslag 2019 secretariaat, de commissies jeugd, klimmen, wandelen en filmactiviteiten.

5.    Jaarverslag penningmeester en jaarverslag kascommissie (Marga Koster en Lieneke Hoonhorst).

6.    Vooruitblik op 2020

7.    Begroting 2020

8.    Benoeming kascommissie

9.    Organisatorische zaken
Wisselingen in het bestuur
-    voorzitterschap: huidige invulling is Ad Interim. Hiervoor is nu een vacature.
-    Wijziging secretarisfunctie
Kandidaatstelling (en verkiezing) afgevaardigden VVA

10.    Oproep belangstellenden bestuursfuncties en/of andere vrijwilligersactiviteiten

11.    Rondvraag en sluiting

 

Algemeen jaarverslag over 2019

financieel jaarverslag over 2019