Activiteiten overzicht

Lezingen, events en vergaderingen

Laat je inspireren tijdens lezingen over de klim- en bergsport, bezoek een gezellig evenement of beslis mee over de toekomst van de regio tijdens een regiovergadering.

Activiteiten

Jaarlijkse ledenvergadering

De NKBV-regio West-Brabant/Zeeland is een vereniging met een bestuur. Zoals gebruikelijk legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en over de inzet van de ontvangen gelden.

We leggen verantwoording af aan het landelijke hoofdbestuur maar zeker ook aan de leden van de regio. In het voorjaar organiseren we daarom een ALV (algemene ledenvergadering) meestal in combinatie met een activiteit zoals een dagwandeling. De datum van de jaarvergadering is terug te vinden op onze jaarlijkse activiteitenagenda.

Lidmaatschap NKBV

Om mee te doen met deze activiteit moet je lid zijn van de nkbv. Je kunt lid worden via de nkbv website.

Jaarlijkse ledendag (regiodag)

We proberen elk jaar een interessante dag te organiseren waar onze leden elkaar kunnen ontmoeten en waar ze ook iets kunnen opsteken van de activiteiten en workshops die we daar organiseren.

Ook in 2022 gaan we weer een Ledendag organiseren; waarschijnlijk op zondag 18 september.

Onder deskundige en veilige leiding leer je je techniek weer op peil te brengen, kun je andere bergsporters ontmoeten en kun je activiteiten ondernemen.

Voorwaarden

De Regiodag is vrij toegankelijk voor leden van onze regio.U dient zich wel vooraf aan te melden. De mogelijkheid bestaat dat u nog wel een bedrag moet betalen voor huur van materiaal als u dat niet zelf in uw bezit hebt. NKBV-leden van buiten de Regio zijn op uitnodiging ook welkom.

Lidmaatschap NKBV

Toegankelijk voor alle leden van de NKBV-regio West-Brabant / Zeeland.